V sobotu 9.9.2017 proběhl v pelechenském háječku druhý ročník fotbalového turnaje, kterého se zúčastnili vybraní fotbaloví umělci z dolního Chodska. Sestavy, výsledky a videa (včetně určení místa, kde je gravitace na pelechenském hřišti nejsilnější), najdete dále v článku.