Lazce

DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce - Závěrečný účet za rok 2017.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE. Stahujte zde.