Petr_Pepik_800 Jako tradičně každý rok, 24. listopadu 2007 v místním kulturním domě proběhla výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Pelechy. Hodnotily se výsledky, diskutovalo nad problémy i plánovalo do budoucna. Pro ty, kteří se valné hromady nezúčastnili, přinášíme alespoň zprávu o hasičské činnosti SDH Pelechy za rok 2007.

Poslední novinky