Petr_Pepik_800 Jako tradičně každý rok, 24. listopadu 2007 v místním kulturním domě proběhla výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Pelechy. Hodnotily se výsledky, diskutovalo nad problémy i plánovalo do budoucna. Pro ty, kteří se valné hromady nezúčastnili, přinášíme alespoň zprávu o hasičské činnosti SDH Pelechy za rok 2007.

Valna_hromada2009

Pro ty, co se nezúčastnili Valné hromady SDH Pelechy 2009, přinášíme alespoň záznam zprávy o činnosti hasičského sboru Pelechy v roce 2009.    

Poslední novinky