Osm hasičů (hasiček) ze sboru dobrovolných hasičů obce Pelechy úspěšně absolvovalo zkoušky na hasiče III. stupně.  Zkoušky pro získání odznaku Hasič III. stupně se skládaly ze čtyř oblastí:
a) právní předpisy a předpisy SH ČMS, organizace PO, 
b) prevence a ochrana obyvatelstva, 
c) názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád-technický výcvik, 
d) speciální zásahy, požární technika (záchranářská činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu.  

Poslední novinky