Kominik

Při provozování topidel použijete pouze palivo, na které bylo topidlo konstruováno! Při provozu je třeba dodržovat tyto zásady:

  • Instalujte a provozujte tepelná zařízení vždy podle návodu výrobce, je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot např.:

 

 

  ve směru hlavního sálání v ostatních směrech
kamna s varnou plotnou 750 mm 100 mm
kamna na dřevo 500 mm 200 mm
krby na dřevo 800 mm 200 mm
plynové topidlo lokální  500 mm 100 mm
pl. průtok. teplovodní kotel        100 mm 50 mm
elektrická akumulační kamna 500 mm 100 mm

   

• Instalujte a provozujte pouze taková tepelná zařízení, která byla schválena z hlediska požární bezpečnosti.
• Nepokládejte na tepelná zařízení žádné cizí předměty a nikdy hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy a laky!!!
• Nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu) kamna na pevná paliva, vždy hrozí vznícení hořlavých par a v důsledku toho velmi vážná zranění!
• U topidel na pevná paliva mějte na paměti, že žhavý popel je třeba nechat zcela vychladnout a poté uložit do nehořlavých nádob. Nikdy neukládejte žhavý popel do plastových popelnic !!!
• U topidel nejsou povoleny žádné domácí „zlepšení” nebo úpravy, mohly by být opět příčinou ke vzniku požáru, výbuchu nebo jiného neštěstí.
• Když vznikne požár od topidla na elektřinu nebo plyn, nejdříve vypněte přívod energie. …
I malé nečistoty v komíně mohou způsobit řadu nepříjemnosti jako je žhnutí a následně otevřený požár, ale i v neposlední řadě otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.
V případě vzniku požáru sazí v komíně ihned odstraňte hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Požár ohlaste na tísňovou linku. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, případně by mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit uhasit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, postupujte však opatrně a nikdy neriskujte se svým životem!

      

Poslední novinky