V sobotu 10. 9. 2016 proběhl v pelechenském háječku od 17h fotbalový turnaj. První místo obsadili pelechenští Junioiři, za nimi skončil tým pelechenských Veteránů. Třetí místo obsadil pelechenský Střední proud.

O bec Pelechy VYHLAŠUJE ZÁMĚR: Pronajmout část pozemku č. 1650. Jedná se o plochu 10 m2. Záměr byl schválen dne 15.12.2015 na VZ ZO, Usnesením č.10/2015. Bližší informace na Obecním úřadě. Záměr bude vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce Pelechy.
Vyřizuje Hana Váchalová, starostka obce Pelechy.

 

Poslední novinky