Tonda_pohar

Pelechenský rodák Antonín Rendl, nynější člen sportovního družstva SDH Horní Kamenice, vyhrál spolu s družstvem Horní Kamenice Mistrovství ČR v požárním sportu. Blahopřejeme jemu i ostatním členům sboru a přejeme hodně zdraví, štěstí a dalších úspěchů, jak v požárním sportu, tak i v osobním životě.
Za SDH Pelechy: Hana Váchalová st.

Poslední novinky