Obecní vyhlášky

Veřená vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje PlzeňSkého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje PlzeňSkého kraje na udržitelný rozvoj území.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

Zastupitelstvo obce Pelechy schválilo dne 31.8.2005 v souladu s ustanovením § 10 písm. a),c),d) § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 24 odst. 2 zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Poslední novinky