Obecní vyhlášky

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03. Výzva k uplatnění připomínek.

VV kvalita ovzdusi 1

Lesni osnovy 2015

O

becně závazná vyhláška obce Pelechy č. 1./ 2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy

Poslední novinky