Obecní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Veřejná vyhláška - Oznámení

Poslední novinky