Obecní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Veřejná vyhláška - Oznámení

OBEC PELECHY

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Poslední novinky