Obecní vyhlášky

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území. Stahujte zde.

Obec Pelechy

Zastupitelstvo obce Pelechy

Obecně závazná vyhláška obce Pelechy č. 1/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poslední novinky