Obecní vyhlášky

Program zlepšování kvality ovzduší  zóna Jihozápad - CZ03

O

becně závazná vyhláška obce Pelechy č. 2./ 2015, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03. Výzva k uplatnění připomínek.

VV kvalita ovzdusi 1

Poslední novinky