Veřená vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje PlzeňSkého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje PlzeňSkého kraje na udržitelný rozvoj území.

Poslední novinky