Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, omezuje bez náhrady od 1.7.2019 do odvolání podle § 109 odst. 1 vodního zákona v souladu s § 115a vodního zákona s platností platná povolení k odběru povrchových vod z vodního toku Zubřina v celém správním území obce s rozšířenou působností Domažlice, a to tak, že zakazuje odběr povrchových vod z vodního toku Zubřina pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů v k.ú. Pelechy, Pasečnice, Stráž u Domažlic, Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Radonice u Milavčí, Milavče. Více viz vyhláška zde.

Poslední novinky