celebrity nudes PE html> Úředni deska

Úřední deska

Obec Pelechy

Zastupitelstvo obce Pelechy

Obecně závazná vyhláška obce Pelechy č. 1/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2018 zpracován dne 30.11.2017 na VZ ZO. Rozpočet vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce naked celebrities (www.pelechy.cz). Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2018 vychází z rozpočtového výhledu obce. Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2018 byl dne 30.11.2017 projednán finančním výborem a ZO.

 

Podkategorie

Poslední novinky