Úřední deska

Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 10. 12. 2019 v obecním hostinci od 19 hodin.

Výdaje: 
Paragraf    Položka
3722         5169     Sběr a svoz komunál. odpadů - nákup ost. služeb                +   12.000,-- Kč
3725         5169     Využívání a znešk. komunál odpadů- nákup ost. služeb      +     5.000,-- Kč
2221         5137     Provoz veřejné silniční dopravy–drobný hm.dlouh.maj.      -      3.000,-- Kč
3631         5171     Veřejné osvětlení – opravy a udržování                                -    14.000,-- Kč
Výdajová část celkem                                                                                                      0,-- Kč
 
Schváleno starostkou obce dne 29. 11. 2019
 

Podkategorie

Poslední novinky