Úřední deska

R

ozpočet na rok 2019.
 
 
 
 
 
 

R

ozpočet na rok 2019 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 576.776,-- Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let.

Podkategorie

Poslední novinky