Úřední deska

Obec Pelechy rozšířila sběr tříděného odpadu o sběr použitého potravinářského oleje a tuků z domácností. Použitý potravinářský tuk a olej slévejte do plastových lahví a ty pak řádně uzavřené vhazujte do nádoby  - speciálně upravená popelnice, která stojí u kontejneru na papír.

Rozpočtové opatření č. 8/2019 k 29. 10. 2019
Příjmy: 
Paragraf    Položka
                  4122    Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)                     +     6.000,-- Kč  
Příjmová část celkem                                                                                       +     6.000,-- Kč
 
Výdaje: 
Paragraf    Položka
3429         5171     Ost. zájmová činnost a rekreace–opravy a udržování          +   30.000,-- Kč
3429         5137     Ost. zájmová činnost a rekreace–drobný hm.dlouh.maj.      +     7.000,-- Kč
5512         5137     Požární ochrana – drobný hm. dlouhodobý majetek            +     6.000,-- Kč
2212         5169     Silnice – nákup ost. služeb                                                    -   30.000,-- Kč
2221         5137     Provoz veřejné silniční dopravy–drobný hm.dlouh.maj.      -     7.000,-- Kč
Výdajová část celkem                                                                                       +     6.000,-- Kč
 
Schváleno starostkou obce dne 29. 10. 2019
 

Podkategorie

Poslední novinky