Úřední deska

Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 byl schválen na VZ ZO Pelechy dne 21.12.2017, Usnesením č.7/2017, platnost od 1.1.2018.  Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 byl sestaven jako vyrovnaný a to příjmy 943.100,00 Kč a výdaje 943.100,00 Kč. Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 bude k nahlédnutí po celou dobu platnosti, tj. celý rok 2018 na elektronické úřední desce a na obecním úřadě obce Pelechy. Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 vychází z rozpočtového výhledu obce. 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 30. 11. 2017 od 19.00 hod.

Podkategorie

Poslední novinky