Úřední deska

Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 4.12. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2019 byl zpracován dne 4.12.2018 na VZ ZO. Rozpočet vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce (www.pelechy.cz).
Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2019 vychází z rozpočtového výhledu obce. Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2019 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 576.776,00 Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2019 byl dne 4.12.2018 projednán finančním výborem a ZO.
 

Podkategorie

Poslední novinky