Úřední deska

OBEC PELECHY

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Z veřejné schůze Zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 29. 11. 2012 od 19:00 hod.

Podkategorie

Poslední novinky