Úřední deska

Příjmy: 
Paragraf    Položka
                 4121    Neinv.přijaté transfery od obcí        + 30.000,-- Kč
Příjmová část celkem                                                   + 30.000,-- Kč   
 
 
 
 
Výdaje: 
Paragraf    Položka
3745         5171     Péče o vzhled obcí a veř. zeleň – opravy a udržování   +  12.000,-- Kč
Výdajová část celkem                                                                                   +  12.000,-- Kč
 
Financování 
               Položka               
               8115  Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech              -  18.000,-- Kč  
 
Schváleno starostkou obce dne  30. 4. 2018
Hana Váchalová 
 starostka obce
 

Příjmy:Výdaje:

Paragraf    Položka

3330         5223     Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem        +   5.000,-- Kč

Výdajová část celkem                                                                                        +   5.000,-- Kč

Financování

Položka               

8115  Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech                               +  5.000,-- Kč 

Schváleno starostkou obce dne  27. 3. 2018        

 

Podkategorie

Poslední novinky