Úřední deska

Výdaje: 
Paragraf    Položka
2321         5122     Odvádění a čištění odpad. vod – podlimit. věcná bř.            +   14.000,-- Kč  
3721         5169     Sběr a svoz nebezpečných odpadů – nákup ost. služeb         +     3.000,-- Kč  
3429         5171     Ost. zájmová činnost a rekreace – opravy a udržování         -    17.000,-- Kč
Výdajová část celkem                                                                                                     0,-- Kč
 
Schváleno starostkou obce dne 30. 9. 2019
Hana Váchalová 
starostka obce
 

Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 27. 8. 2019 v obecním hostinci od 19 hodin.

Podkategorie

Poslední novinky