Úřední deska

Tabulka pro evidenci kůrovci napadené dřevní hmoty v roce 2018.
Termíny k 15. některých měsíců budou hlásit pouze určení vlastníci lesa.
Hlášení kůrovci napadené dřevní hmoty bude vždy do 5 dnů po uvedeném termínu
Telefonem, poštou či internetovou poštou.
Tabulku stáhnete zde. Přírůst k 31.3.2018 je roven přírůstu od 1.1.2018 – 31.3.2018 .

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území. Stahujte zde.

Podkategorie

Poslední novinky