Úřední deska

Výdaje
Paragraf    Položka
3341         6122     Rozhlas – stroje, přístroje a zařízení                                   +  154.000,-- Kč
2219         6121     Ost. zál. pozem. komunikací – budovy, haly a stavby        -   140.000,-- Kč
6171         5137     Činnost místní správy-drobný hmotný dlouhodobý maj.    -     14.000,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdajová část celkem                                                                                                     0,-- Kč
 

Volby do zastupitelstva obce a Senátu ČR se konají v:
PÁTEK 5.10.2018 od 14.00 do 22.00 hod
SOBOTA 6.10.2018 od 8.00 do 14.00 hod
Volby se konají v sále obce.

6.8.2018  Stanovila starostka obce minimální počet členů volební komise – 5 členů.
21.8.2018 Obec Pelechy – 1 Volební okrsek se sídlem v kanceláři  Obecního  úřadu
25.8.2018 Starostka obce Pelechy jmenovala ZAPISOVATELEM pro volby do
Zastupitelstva obce a do Senátu parlamentu ČR
paní Mgr. Hanu Štreblovou
6.9.2018   JMENOVÁNÍ ČLENŮ VOLEBNÍ KOMISE
předsedkyně: Augustina Haladová
místopředseda: Bc.Lucie Becková
členové: Jiří Řezníček – delegován ČSSD
              Josef Halada
              Tomáš Beck

Podkategorie

Poslední novinky