Úřední deska

Schuze obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Pelechy se koná 10. 3. 2020 od 19.00 hod. v hospodě obce Pelechy.

Program jednání:
1) Schválení Návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2019
2) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2019
3) Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 2019
4) Schválení Účetní závěrky obce 2019
5) Různé

 
 

Podkategorie

Poslední novinky