Úřední deska

Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 30.10. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Příjmy:

Paragraf    Položka

                 4111    Neinv.př.transf.z všeob. pokl. správy SR – volby

                             do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR                +  45.000,-- Kč

                4122     Neinvestiční přijaté transfery od krajů-JSDHO Pelechy        +  22.272,-- Kč

                4222     Investiční přijaté transfery od krajů – PSOV PK 2018          + 107.000,-- Kč

Příjmová část celkem                                                                                        + 174.272,-- Kč           

Podkategorie

Poslední novinky