Úřední deska

R

ozpočet na rok 2019 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 576.776,-- Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 8/2018  k 30. 12. 2018

Podkategorie

Poslední novinky