Úřední deska

Výdaje: 
Paragraf    Položka
3722         5169     Sběr a svoz komunál. odpadů - nákup ost. služeb                +   12.000,-- Kč
3725         5169     Využívání a znešk. komunál odpadů- nákup ost. služeb      +     5.000,-- Kč
2221         5137     Provoz veřejné silniční dopravy–drobný hm.dlouh.maj.      -      3.000,-- Kč
3631         5171     Veřejné osvětlení – opravy a udržování                                -    14.000,-- Kč
Výdajová část celkem                                                                                                      0,-- Kč
 
Schváleno starostkou obce dne 29. 11. 2019
 

Rozpočet Obce Pelechy pro rok 2020. Rozpočet obce Pelechy na rok 2020 byl sestaven jako vyrovnaný. Projednán a schválen na VZ ZO 10.12.2019. Vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce Pelechy a v papírové podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Podkategorie

Poslední novinky