Úřední deska

Upozorňujeme všechny občany, chataře a chalupáře, kteří ještě nezaplatili za odpad, že jsou tak povinni učinit, dle platné Veřejné vyhlášky, do konce měsíce srpna. Zaplatit můžete na Obecním úřadě každé úterý 19.00 – 20.00 hod, v prodejně během  otevírací doby nebo převodem na účet obce Pelechy č. 27125 – 321/ 0100, jako vasriabilní symbol ueďte vaše číslo popisné nebo číslo evidenční.

Stanovení počtu členů volební komise pro volby do ZO a Senátu Parlamentu České republiky V obci Pelechy bylo stanoveno 5 členů volební komise.

Podkategorie

Poslední novinky