Úřední deska

Zastupitelstvo obce Pelechy, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s §173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a v souladu  s ustanovením § 165 odst.3 stavebního zákona vydání opatření obecné povahy Územní plán Pelechy.

Rozpočet na rok 2020. 

Podkategorie

Poslední novinky