Schůze, závěrečné zprávy, školení

Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 30.10. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 19. 6. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Poslední novinky