Schůze, závěrečné zprávy, školení

Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 21.12. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 4.12. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Poslední novinky