Schůze, závěrečné zprávy, školení

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 22. 11. 2016 od 19.00 hod.

Návrh rozpočtu obce Pelechy zpracován dne 29.11.2016 na VZ ZO.
Rozpočet vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce Pelechy (www.pelechy.cz).
Vyvěšen: 30.11.2016
Sejmut: 15.12.2016

 

Poslední novinky