Schůze, závěrečné zprávy, školení

Z veřejné schůze Zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 29. 11. 2012 od 19:00 hod.

Z veřejné schůze Zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 18. 12. 2012 od 19:00 hod.

Poslední novinky