Obecní úřad v Mrákově oznamuje, že se vybírají poplatky za hrobové místo na hřbitově v Mrákově. Poplatky ve výši 1900,-Kč (dvojhrob), 1140,-Kč (jednohrob) je možné zaplatit v Mrákově na Obecním úřadě. Spolu s platbou je nutno uzavřít novou smlouvu na pronájem .

Poslední novinky