Svoz odpadu

Žádáme občany, aby na skládku bioodpadu neházeli jiný odpad, než bioodpad. Při odvozu se na bioskládce bohužel najdou kýble z plastu, pet lahve, plastové sáčky, rukavice a pododně. Pokud se na skládce bude opakovaně nacházet jiný odpad, než bioodpad, skládku přestane odvozce odvážet a obec bude nucena skládku uzavřít.

 

Upozorňujeme všechny občany, chataře a chalupáře, kteří ještě nezaplatili za odpad, že jsou tak povinni učinit, dle platné Veřejné vyhlášky, do konce měsíce srpna. Zaplatit můžete na Obecním úřadě každé úterý 19.00 – 20.00 hod, v prodejně během  otevírací doby nebo převodem na účet obce Pelechy č. 27125 – 321/ 0100, jako vasriabilní symbol ueďte vaše číslo popisné nebo číslo evidenční.

Poslední novinky