V sobotu 9.11. a v neděli 10.11. 2019 budou u budovy obecního úřadu přistaveny velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový domovní odpad. Již není možné do kontejnerů vkládat odpad biologický, na ten má obec určeny zvláštní skládky:
větve točna autobusu,
ostatní biolog.odpad, jako tráva, ovoce, květiny atd. – háječek.

Co je velkoobjemový odpad?
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.

Co není velkoobjemový odpad?
Nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Poslední novinky