Žádáme občany, aby na skládku bioodpadu neházeli jiný odpad, než bioodpad. Při odvozu se na bioskládce bohužel najdou kýble z plastu, pet lahve, plastové sáčky, rukavice a pododně. Pokud se na skládce bude opakovaně nacházet jiný odpad, než bioodpad, skládku přestane odvozce odvážet a obec bude nucena skládku uzavřít.

 

Do bioodpadu patří:
 • tráva a plevel
 • listí (bez smetků z ulice)
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • spadané ovoce
 • kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
 • skořápky od vajec
 • neznečištěná zemina (bez květináčů)
 • pokojové rostliny
 • květináče z lepenky a rašeliny
 
Do bioodpadu naopak nepatří:
 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
 • jedlé oleje
 • maso, kosti, kůže
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy masožravých zvířat
 • znečištěné piliny
 • všechny další biologicky nerozložitelné odpady

Poslední novinky