Obec Pelechy rozšířila sběr tříděného odpadu o sběr použitého potravinářského oleje a tuků z domácností. Použitý potravinářský tuk a olej slévejte do plastových lahví a ty pak řádně uzavřené vhazujte do nádoby  - speciálně upravená popelnice, která stojí u kontejneru na papír.

Poslední novinky