rorys

Opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha rorýse obecného (Apus apus) a jeho sídel. Celé znění si můžete přečíst zde.


Poslední novinky