Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vydává opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského (Castor fiber). Více o opatření se dočtete zde.

Poslední novinky