Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, žádá obce ve správním území obce s rozšířenou působností Domažlice, aby upozornily vlastníky lesních majetků na nutnost zvýšené kontroly svých lesních porostů a na nutnost včasného zpracování kůrovci napadené dřevní hmoty a zejména na provedení včasné asanace této dřevní hmoty.
Doporučujeme následující znění upozornění, nejlépe vyhlášením místním rozhlasem, zveřejněním na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým.
 
„Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, upozorňuje jednotlivé vlastníky lesních majetků na nutnost zvýšené kontroly zejména starších lesních porostů z důvodů možného napadení kůrovci. V případě zjištění napadení kůrovci či chřadnutí lesních porostů na lesních pozemcích doporučujeme kontaktovat svého odborného lesního hospodáře pro odbornou pomoc a následně provést včasné zpracování a zejména asanaci napadené dřevní hmoty. O poskytnutí odborné pomoci či informací je možné požádat i na Městském úřadě Domažlice, odboru životního prostředí, u Ing. Záhrobského, tel. 379 719 266.“
 
Bc. Petr März vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Domažlice
Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice  
Č. spisu : OŽP-8118/2017
Č. j.:   MeDo-55845/2017-Zah-DS 
Vyřizuje: Ing. Bohumil Záhrobský –  státní správa lesů tel.: 379 719 266
Datum: V Domažlicích  1.srpna 2017 
 

Poslední novinky