Pozemky

Cena půdy na Pelechách je stanovena na 2,27 Kč/m2.

  Cena pudy 1500   

Žádost o pronájem pozemku č. 1551/1 byla dne 25.1.2015 doručena na OÚ Pelechy, 10.2.2015 projednána na VZ ZO a následně vyvěšena na Úřední desce a elektronické úřední desce.
Zadost 15511 1000

Poslední novinky