Rozpočet obce

Příjmy:Výdaje:

Paragraf    Položka

3330         5223     Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem        +   5.000,-- Kč

Výdajová část celkem                                                                                        +   5.000,-- Kč

Financování

Položka               

8115  Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech                               +  5.000,-- Kč 

Schváleno starostkou obce dne  27. 3. 2018        

 

Závečný účet obce Pelechy za rok 2017 si stáhněte zde.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je uvedena dále.

 

 

 

Poslední novinky