Rozpočet obce

Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2019 byl zpracován dne 4.12.2018 na VZ ZO. Rozpočet vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce (www.pelechy.cz).
Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2019 vychází z rozpočtového výhledu obce. Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2019 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 576.776,00 Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2019 byl dne 4.12.2018 projednán finančním výborem a ZO.
 

Výdaje
Paragraf    Položka
3725         5169     Využ. a zneškodňování komun.odpadů – nákup ost. sl.       +  5.000,-- Kč
3399         5139     Ostatní záležitosti kultury – nákup materiálu                        +  2.000,-- Kč  
6171         5171     Činnost místní správy – opravy a udržování                          -  7.000,-- Kč  
Výdajová část celkem                                                                                                   0,-- Kč
Schváleno starostkou obce dne  31. 10. 2018

Poslední novinky