Rozpočet obce

Příjmy:

Paragraf    Položka

                 4111    Neinv.př.transf.z všeob. pokl. správy SR – volby

                             do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR                +  45.000,-- Kč

                4122     Neinvestiční přijaté transfery od krajů-JSDHO Pelechy        +  22.272,-- Kč

                4222     Investiční přijaté transfery od krajů – PSOV PK 2018          + 107.000,-- Kč

Příjmová část celkem                                                                                        + 174.272,-- Kč           

Výdaje
Paragraf    Položka
3341         6122     Rozhlas – stroje, přístroje a zařízení                                   +  154.000,-- Kč
2219         6121     Ost. zál. pozem. komunikací – budovy, haly a stavby        -   140.000,-- Kč
6171         5137     Činnost místní správy-drobný hmotný dlouhodobý maj.    -     14.000,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdajová část celkem                                                                                                     0,-- Kč
 

Poslední novinky