Rozpočet obce

Výdaje
Paragraf    Položka
3341         6122     Rozhlas – stroje, přístroje a zařízení                                   +  154.000,-- Kč
2219         6121     Ost. zál. pozem. komunikací – budovy, haly a stavby        -   140.000,-- Kč
6171         5137     Činnost místní správy-drobný hmotný dlouhodobý maj.    -     14.000,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdajová část celkem                                                                                                     0,-- Kč
 

Příjmy: 
Paragraf    Položka
                 4121    Neinv.přijaté transfery od obcí        + 30.000,-- Kč
Příjmová část celkem                                                   + 30.000,-- Kč   
 
 
 
 
Výdaje: 
Paragraf    Položka
3745         5171     Péče o vzhled obcí a veř. zeleň – opravy a udržování   +  12.000,-- Kč
Výdajová část celkem                                                                                   +  12.000,-- Kč
 
Financování 
               Položka               
               8115  Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech              -  18.000,-- Kč  
 
Schváleno starostkou obce dne  30. 4. 2018
Hana Váchalová 
 starostka obce
 

Poslední novinky