Rozpočet obce

Závečný účet obce Pelechy za rok 2017 si stáhněte zde.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je uvedena dále.

 

 

 

Příjmy:

Paragraf    Položka

4111    Neinv.př.transf.z všeob. pokl. správy SR – volba prezidenta   + 22.530,-- Kč

Příjmová část celkem: +  22.530,-- Kč           

Poslední novinky