Rozpočet obce

Příjmy:

Paragraf    Položka

4111    Neinv.př.transf.z všeob. pokl. správy SR – volba prezidenta   + 22.530,-- Kč

Příjmová část celkem: +  22.530,-- Kč           

Úprava rozpočtu obce č. 8/2017  k 29. 12. 2017

 

 

 

 

Poslední novinky