Rozpočet obce

Úprava rozpočtu obce č. 8/2017  k 29. 12. 2017

 

 

 

 

Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 byl schválen na VZ ZO Pelechy dne 21.12.2017, Usnesením č.7/2017, platnost od 1.1.2018.  Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 byl sestaven jako vyrovnaný a to příjmy 943.100,00 Kč a výdaje 943.100,00 Kč. Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 bude k nahlédnutí po celou dobu platnosti, tj. celý rok 2018 na elektronické úřední desce a na obecním úřadě obce Pelechy. Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 vychází z rozpočtového výhledu obce. 

Poslední novinky