Rozpočet projednán a schválen va veřejném zasedání Zastupitelstva obce Pelechy dne 29.12.2009

Daňové příjmy Položka (Kč)
Daň z příjmu FO ze ZČ 1111 80000
Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 20000
Daň z kap.výnosu 1113 10000
Daň z příjmu PO 1121 100000
DPH 1211 200000
Daň z nemovitostí 1511 30000
     
Ostatní příjmy    
Polatky za odpad 1337 27000
Poplatky ze psů 1341 1200
Správní poplatky 1361 100
Neinvest.transf.ze SR 4112 79800
Příjem z pronájmu pozemků 2131 1200
Příjem za využití a zneškodnění odpadů 2324 10000
Úroky z účtu 2141 2000
Dotace SZIF-MAS Český les   132900
Příjem z prodeje pozemků   200000
  Celkem 894200
     
     
Výdaje    
Silnice - zimní údržba 5169 50000
Silnice - opravy a udržování 5171 251030
Dopravní obslužnost 5193 1300
Pitná voda - opravy a udžování 5171 1000
Odpadní voda - rozbory 5169 1500
Základ.škola - neinvest.transf 5321 10000
Ostatní zájmová činnost - opravy a údržba 5171 5000
Rozhlas a televize 5192 1000
Příspěvek zdravotně postiženým 5229 500
Veřejné osvětlení - elektr.energie 5154 15000
Veřejné osvětlení - opravy a údržba 5171 5000
Nebezpečný odpad - sběr a svoz 5169 15000
Komunální odpad - sběr a svoz 5169 80000
Komun.odpad - příspěvek DSO 5329 70
Velkoobjemový odpad - sběr a svoz 5169 15000
Veřejná zeleň - nákup majetku 5137 20000
Veřejná zeleň - pohonné hmoty 5156 1000
Veřejná zeleň - opravy a údržba 5171 1000
Veřejná zeleň - prořez stromů 5169 90000
Požární ochrana - nákup majetku 5137 5000
Požární ochrana - pohonné hmoty 5156 3000
Požární ochrana - opravy a údržba 5171 5000
Požární ochrana - neinv.transfer.od obce 5229 10000
Požární ohrana - zabezpeč.požární zbrojnice   20000
Zastupitelstvo obce - odměny 5023 50000
ZO - zdravotní pojištění 5032 4500
ZO - cestovné 5173 3000
Činnost místní správy - platy zaměstnanců 5021 38000
Činnost místní správy - tisk, předplatné 5136 6000
Činnost místní správy - nákup materiálu 5139 7000
Činnost místní správy -el.energie 5154 15000
Činnost místní správy - poštovné 5161 1200
Činnost místní správy - telekomunikace 5162 10000
Činnost místní správy - právní služby 5166 20000
Činnost místní správy - ostatní služby, výměr pozemků 5169 15000
Činnost místní správy - opravy a údržba 5171 5000
Činnost místní správy - pohoštění 5175 2000
Činnost místní správy - nákup kolků 5361 1000
Činnost místní správy - poplatky z účtu 5163 4000
Pojištění majetku 5163 6100
Akce roku 2010 - SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL   100000
Celkem   894200

Poslední novinky