Příjmy: doklad celebrity porn č. 52017
6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetku    +  2000,00 Kč
Financování 
8115 gay sex video  Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech                           + 26.400,00 Kč  
 
naked celebs                 
Výdaje: doklad teen gay č. 62017
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům – dopravní mobile porn tube obslužnost         +  1.600,00 Kč
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek naked celebrities                                  +  4.500,00 Kč
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nude celebrities                                  + 22.000,00 Kč
6320 celebrity gossip 5163 Služby peněžních ústavů – pojištění                                  +      300,00 Kč
 
 

Poslední novinky