Úprava rozpočtu obce č. 8/2017  k 29. 12. 2017

 

 

 

 

Příjmy: doklad č. 122017

Paragraf    Položka

                  1382    Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.             +  1 200,-- Kč                     

1032          2111    Podpora ost. prod. činností-př.z poskyt.sl. a výrobků          +     500,-- Kč

5512          2322    Požární ochrana - přijaté pojistné náhrady                           +  7.000,-- Kč

Příjmová část celkem                                                                                       +  8.700,-- Kč           

 

Výdaje: doklad č. 132017

Paragraf    Položka

2321         5171     Odvádění a čištění odpad.vod-opravy a udržování                -    8.000,-- Kč

3745         5021     Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-ostatní osobní výdaje            + 10.000,-- Kč

3745         5169     Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup ost. služeb                  +   6.000,-- Kč

6310         5163     Služby peněžních ústavů                                                        +     700,-- Kč

6399         5362     Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                              -   5.000,-- Kč

6399         5365     Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům               +  5.000,--  Kč            

Výdajová část celkem                                                                                        +   8.700,-- Kč

 

Schváleno starostkou obce dne  29. 12. 2017

Poslední novinky