Příjmy:

Paragraf    Položka

4111    Neinv.př.transf.z všeob. pokl. správy SR – volba prezidenta   + 22.530,-- Kč

Příjmová část celkem: +  22.530,-- Kč           

Výdaje:

Paragraf    Položka

6118         5021     Volba prezidenta ČR-ost. osobní výdaje                             +  12.810,-- Kč

6118         5139     Volba prezidenta ČR-nákup materiálu                                 +      380,-- Kč

6118         5155     Volba prezidenta ČR-pevná paliva                                      +   1.500,-- Kč

6118         5173     Volba prezidenta ČR-cestovné                                             +      300,-- Kč

6118         5175     Volba prezidenta ČR-pohoštění                                            +  1.880,-- Kč

6171         5139     Činnost místní správy – nákup materiálu                              +  3.660,-- Kč 

6171         5139     Činnost místní správy – DDHM                                            +  2.000,-- Kč 

 

Výdajová část celkem                                                                                        + 22.530,-- Kč

Schváleno starostkou obce dne  30. 1. 2018

Poslední novinky