Závečný účet obce Pelechy za rok 2017 si stáhněte zde.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je uvedena dále.

 

 

 

Poslední novinky