Výdaje
Paragraf    Položka
3341         6122     Rozhlas – stroje, přístroje a zařízení                                   +  154.000,-- Kč
2219         6121     Ost. zál. pozem. komunikací – budovy, haly a stavby        -   140.000,-- Kč
6171         5137     Činnost místní správy-drobný hmotný dlouhodobý maj.    -     14.000,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdajová část celkem                                                                                                     0,-- Kč
 

Poslední novinky