Příjmy:

Paragraf    Položka

                 4111    Neinv.př.transf.z všeob. pokl. správy SR – volby

                             do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR                +  45.000,-- Kč

                4122     Neinvestiční přijaté transfery od krajů-JSDHO Pelechy        +  22.272,-- Kč

                4222     Investiční přijaté transfery od krajů – PSOV PK 2018          + 107.000,-- Kč

Příjmová část celkem                                                                                        + 174.272,-- Kč           

Výdaje:

Paragraf    Položka

3721         5169     Sběr a svoz nebezpečných odpadů – nákup ost. služeb       +   1.500,-- Kč

6115         5021     Volby - ost. osobní výdaje                                                   + 21.700,-- Kč

6115         5139     Volby - nákup materiálu                                                       +  1.400,-- Kč

6115         5155     Volby - pevná paliva                                                             +     550,-- Kč

6115         5173     Volby - cestovné                                                                   +     350,-- Kč

6115         5175     Volby - pohoštění                                                                  +  1.880,-- Kč

3399         5175     Ostatní záležitosti kultury – pohoštění                                  +  4.000,-- Kč 

3399         5139     Ostatní záležitosti kultury – nákup materiálu                        +     900,-- Kč 

3399         5169     Ostatní záležitosti kultury – nákup ost. služeb                      +  7.500,-- Kč 

3399         5194     Ostatní záležitosti kultury – věcné dary                                 +  5.000,-- Kč 

Výdajová část celkem                                                                                        + 44.780,-- Kč

 

Financování

               Položka               

               8115  Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech                            -  129.492,-- Kč 

Schváleno starostkou obce dne  27. 9. 2018

 

Poslední novinky