Výdaje
Paragraf    Položka
3725         5169     Využ. a zneškodňování komun.odpadů – nákup ost. sl.       +  5.000,-- Kč
3399         5139     Ostatní záležitosti kultury – nákup materiálu                        +  2.000,-- Kč  
6171         5171     Činnost místní správy – opravy a udržování                          -  7.000,-- Kč  
Výdajová část celkem                                                                                                   0,-- Kč
Schváleno starostkou obce dne  31. 10. 2018

Poslední novinky