Rozpočtové opatření č. 1/2019  k 30. 01. 2019.

 

 

 

 

Příjmy:

Paragraf    Položka

                4111    Neinv.př.transf.z všeob. pokl. správy SR                                -  66.000,-- Kč

                4112    Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu                +    5.400,-- Kč

Příjmová část celkem                                                                                        -   60.600,-- Kč           

 

Výdaje:

Paragraf    Položka

5512         5132     Požární ochrana – ochran. pomůcky-prac.unif.                    +    7.864,-- Kč

5512         5139     Požární ochrana – nákup materiálu                                       +   1.265,-- Kč

5512         5137     Požární ochrana - DDHM                                                     +  45.260,-- Kč

5512         6123     Požární ochrana – doprav. prostř.                                         +  46.000,-- Kč

6402         5364     Fin. vypořádání min. let  - vratky transferů                          +   1.000,-- Kč

6402         5366     Fin. vypořádání min. let  - výdaje                                         + 22.272,-- Kč

6171         5139     Činnost místní správy – nákup materiálu                              +  5.000,-- Kč 

6171         5155     Činnost místní správy – pevná paliva                                   +   4.000,-- Kč 

Výdajová část celkem                                                                                       + 132.661,-- Kč

 

Financování

               Položka               

               8115  Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech                           +  193.261,-- Kč 

 

Poslední novinky