Rozpočtové opatření č. 2/2019 k 30. 04. 2019.

 

 

 

 

Výdaje: 
Paragraf    Položka
2292         5323     Dopravní obslužnost - neinvestiční transfery krajům          +    1.000,-- Kč
3341         5041     Rozhlas a televize - odměny za užití duševního vlast.         +   1.400,-- Kč
Výdajová část celkem                                                                                       +   2.400,-- Kč
 
 
Financování 
               Položka               
               8115  Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech                             +  2.400,-- Kč  

 

Poslední novinky